Vi tilbyder​

Ved renovering af en bygning skal man huske på det historiske aspekt. Jeg lægger derfor vægt på at bevare bygningens charme og jeg udfører renoveringen med henblik på bedst mulig bevaring. I mit arbejde som murer igennem 30 år, har jeg tilegnet mig en stor erfaring og jeg tilbyder derfor de gode gamle traditionelle håndværksmæssige teknikker inden for murerfaget, kombineret med den nyeste teknologi.

I min uddannelse som bygningskonstruktør har jeg skrevet speciale om kridtsten og kalk. Min interesse for de traditionelle teknikker gør sig gældende her, da jeg har opbygget mig mange års kunnen inden for traditionel kalkning.

Derudover er mit firma bygget op på et miljøbevidst fokus. Derfor kan jeg også tilbyde autoriseret facadepudsning med henblik på energirenovering. Firmaets fokus er i sidste ende på kunden. Kunden er vigtig og derfor er et højt kvalitetsniveau vigtigt.​

Jeg udfører dette inden for murer/tømrer/malingfaget:​

 • Traditionel kalkning
 • Facadepudsning/facadeisolering/ pudsningsarbejde
 • Renovering og modernisering
 • Flise/klinkearbejde/støbning af gulve
 • Nyt badeværelse og køkken
 • Reparation og vedligeholdelse af murerværk​
 • Om og - tilbygninger
 • Reparation/opmuring af stik
 • Forsikringsskader
 • Byggerådgivning
 • Opmuring og reparation af skorsten
 • Isætning af vinduer samt døre
 • Diverse malerarbejde​

Forretningsbetingelser​

 1. Tidsforbrug, beregningsgrundlag I beregning af tidsforbrug medregnes den tid som medgår til løsning af opgaven, fremskaffelse af materialer, samt evt. undersøgelse af tekniske løsninger, relateret til løsning af kundens opgave. Transporttid til og fra opgaverne er en del af produktionstiden.
 2. ​Priser på forbrugt tid Faktureres jf. timepris som aktuelt er 395,00 kr, excl. moms, pr. mand. Tilbud udregnes efter timepris.
 3. ​Personligt arbejdsmiljø Der faktureres et bidrag for arbejdsmiljø pr. medarbejder pr. dag eller pr. opgave, til dækning af engangshandsker, støvfiltre o.lign.
 4. ​Priser på anvendelse af materiel Faktureres jf. gældende prisliste.
 5. ​Indlejet materiel / special udstyr Indlejet specialmateriel som kræves for løsning af en opgave faktureres kunden.
 6. ​Forbrugte materialer Forbrugte materialer faktureres kunden.
 7. ​Fastprisaftaler Er der indgået aftale om en fast pris på en konkret beskrevet opgave, er det denne pris som er gældende for det konkrete. Skal der leveres/laves opgaver udover det som er beskrevet i fastprisaftalen faktureres dette jf. gældende prisliste.
 8. ​Transport af materialer eller materiel Transport med fremmed vognmand faktureres kunden.
 9. ​Byggeaffald, andet affald Fjernes efter regning.
 10. ​El, VVS og Kloak Mester Jacob er ikke autoriseret, men har tilknyttet autoriserede firmaer til løsning af sådanne opgaver.
 11. ​Priser / moms Alle priser er excl. moms.
 12. ​Betalingsbetingelser Netto kontant 5 dage.
 13. ​Sygdom, strejker og lignende Arbejder som afbrydes på grund af sygdom, eksternes strejker og andre udefra kommende årsager, kan Mester Jacob ikke gøres ansvarlig for.
 14. ​Kundens ansvar Er der punkter som kunden under arbejdets udførelse er uforstående overfor, har kunden pligt til at meddele os dette snarest.
 15. ​Byg Garantiordning Murermester Jacob Kühn er medlem af BYG

Revideret senest den 15. november 2021.

Jacob Kühn Murermester.​

Samarbejdspartnere​

Her finder du et udpluk af vores samarbejdspartnere

Adresse

​Murermester Jacob Kühn - Bygningskonstruktør 

Hesteskovej 5

4672 Klippinge

CVR: 30659295

Medlem af byg garanti

Ring til os

6048 8468

eller send en e-mail:

jacob@murerske.dk